Welkom bij ToCo | Verlies- en rouwbegeleiding en Arbeidsreintegratie

ToCo is een praktijk die gevestigd is in Breda. ToCo verenigt verschillende disciplines op een unieke, gedegen en professionele wijze:

  • Verlies- en rouwbegeleiding
  • Arbeidsreintegratie

Verlies- en Rouwbegeleiding
Verliezen kunnen zich voordoen in diverse stadia van een mensenleven. Rouw wordt gezien als een gezonde reactie op verlies. Wanneer adequate steun en begeleiding ontbreekt, kan een rouwproces gaan stagneren. ToCo in Breda begeleidt mensen met een ingrijpende verlieservaring. Bekijk hier wat ToCo te bieden heeft op het gebied van Verlies- en rouwbegeleiding.

Verlies, verzuim en terugkeer
ToCo verzorgt tal van adviserende en vormende activiteiten ten behoeve van verlies, rouw en re-integratieprocessen die zich afspelen binnen organisaties. Een medewerker kan langdurig ziekteverzuim gaan vertonen na een ingrijpend verlies. ToCo adviseert organisaties hoe om te gaan met rouwenden op de werkvloer. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld individuele begeleiding of in het geven van een training of workshop voor collega’s. Lees hier meer over deze activiteiten van ToCo.

Re-integratie: Spoor 2 en Outplacement
ToCo ondersteunt re-integratiebureaus die cliënten begeleiden in een Spoor 2 of Outplacementtraject. Deze cliënten bevinden zich in een transitieproces; zij hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen terwijl een nieuwe werkkring nog onzeker is. Om stagnatie in het re-integratieproces te voorkomen, verzorgt ToCo een individueel ‘Transitietraject’ voor deze cliënten.  De tweede vorm van ondersteuning bestaat uit een eendaagse ‘Transitietraining’ voor re-integratieadviseurs die zich bezighouden met Spoor 2 en Outplacementtrajecten. Nuttig als deskundigheidsbevordering voor uw team.

Werkfit maken
Via re-integratiebureaus voert ToCo UWV ‘Werkfit Maken’ trajecten uit. ToCo voldoet aan alle eisen die het UWV hieraan stelt. Re-integratiebureaus profileren ToCo als een partij die gespecialiseerd is in het begeleiden van cliënten die zich in een uitkeringssituatie bevinden ten gevolge van Rouw en verlies.
Zie hier meer over wat ToCo Re-integratie ook voor uw organisatie kan betekenen.

ToCo: de blik vooruit